Kontaktni podatki

 

 

icon_widget_image Ponedeljek - petek : 7:00 - 15:00 icon_widget_image VGP d.d. Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj icon_widget_image + (386) 04 201 36 10 - Tajništvo + (386) 04 201 36 20 - Operativa + (386) 04 201 36 16 - Kamnolom in Komerciala + (386) 04 201 36 23 - Projektiva icon_widget_image info@vgp-kranj.si
Image Alt

Gradbeništvo

Storitve

Gradimo in izvajamo

Bogate izkušnje pri izvajanju vodnogospodarskih ureditev uspešno dopolnjujemo z izgradnjo drugih vrst objektov nizkih gradenj. Z izkušenim kadrom in univerzalno mehanizacijo izvajamo zahtevnejše sanacije plazov, usadov, zemeljskih zdrsov, skalnih podorov ter padajočega kamenja. Gradimo pilotne stene ter podporne konstrukcije vseh vrst, drenažne sisteme, odvodnjavanja ter izvajamo biotehnične ukrepe. V tem sklopu nudimo tudi strokovno svetovanje, sodelovanje pri raziskavah, projektiranje ter pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč

Sanacije plazov in erozijskih žarišč

Podporne, obrežne in druge zidove

Vodovode, kanalizacije in čistilne naprave

Vodna zajetja, črpališča in druge objekte vodooskrbe

Hidrotehnične objekte za urejanje vodnega režima

Sanacije komunalnih deponij

Drenaže in namakalne sisteme

Mostove in cestne odseke

Objekte za rekreacijo:

smučišča, utrjene pešpoti, obale za kopališča…