Kontaktni podatki

 

 

icon_widget_image Ponedeljek - petek : 7:00 - 15:00 icon_widget_image VGP d.d. Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj icon_widget_image + (386) 04 201 36 10 - Tajništvo + (386) 04 201 36 20 - Operativa + (386) 04 201 36 16 - Kamnolom in Komerciala + (386) 04 201 36 23 - Projektiva icon_widget_image info@vgp-kranj.si
Image Alt

O nas

Podjetje je specializirano

za vse vrste vodnogospodarskih in hudourničarskih del, sanacijo plazov, protierozijsko ukrepanje, izgradnjo kanalizacij, vodovodov in čistilnih naprav in ostale komunalne infrastrukture.

Izvajamo tudi male hidroelektrarne, ceste, mostove, nasipe, oporne zidove ter druga gradbena dela. Gradbenotehnična in biotehnična dela večjega ali manjšega obsega, ne glede na težavnost in dostopnost, izvajamo predvsem na območju Gorenjske kot tudi na drugih območjih Slovenije. Za vse omenjene storitve izdelujemo tudi projektno dokumentacijo vseh vrst in gradbeni nadzor. Poleg vodnogospodarske projektne dokumentacije smo specializirani tudi za izdelavo vseh vrst elaboratov poplavne in erozijske nevarnosti, hidrotehničnih poročil, vodnogospodarskih študij, idejnih zasnov in strokovnih mnenj, opozorilnih erozijskih in poplavnih kart itd.

Sedež podjetja je v naselju Primskovo v Kranju, kjer so poleg upravne stavbe še strojni park, delavnice ter skladišča. Podjetje upravlja tudi s kamnolomom za pridobivanje drobljencev in lomljenca, za katerega ima pridobljeno koncesijo. V podjetju smo zaposleni strokovnjaki s področja vodarstva, hudourništva, gradbeništva in geodezije ter kvalificirani delavci s specialnimi znanji in izkušnjami. Podjetje razpolaga z ustrezno strojno mehanizacijo, specialno računalniško programsko opremo ter bogatim arhivom.

Storitve

Naše
UREDITVE

Vodno gospodarstvo

NAČRTOVANJE

Projektiva

SPLOŠNO

Gradbeništvo

DEJAVNOST

Kamnolom

Zgodovina in vizja podjetja

Vodnogospodarsko podjetje d.d. Kranj, je bilo ustanovljeno leta 1958, pod imenom Vodna skupnost Gorenjske. Njegova glavna naloga je bila upravljanje in gospodarjenje z vodami v (takratnih) petih gorenjskih občinah: Jesenice, Radovljica, Škofja Loka, Tržič in Kranj. Po skromnih začetkih se je v nadaljnjih letih podjetje razvijalo in raslo. Do leta 2002 je upravljalo in gospodarilo z nižinskimi vodotoki na Gorenjskem, po letu 2002 pa tudi z vsemi hudourniki. Do leta 2020 je podjetje kot državni koncesionar upravljalo in gospodarilo z vsemi vodotoki in stoječimi vodami na Gorenjskem.

Z znanjem, predanostjo in okoljsko osveščenostjo želimo postati prepoznaven in zanesljiv vezni člen med visokimi pričakovanji in zahtevami naročnikov ter kakovostno in funkcionalno realiziranimi projekti na področju vodnega gospodarstva, varstva okolja in ekologije.

Zaposleni

Naši
Tehnični direktor

mag. Borislav MAJKIĆ

boris.majkic@vgp-kranj.si

Vodja operative

Janez PLANINŠEK

janez.planinsek@vgp-kranj.si

Vodja financ

Nastja ŠRIMPF

nastja.srimpf@vgp-kranj.si

Vodja komerciale

Dora RUDOF

dora.rudof@vgp-kranj.si

Projektant

Pavel DEBELJAK

pavel.debeljak@vgp-kranj.si

Projektant

Jure BOGATAJ

jure.bogataj@vgp-kranj.si

Komercialist

Monika Čadež

monika.cadez@vgp-kranj.si

Projektant

Mojca STELE JEGLIČ

mojca.stele-jeglic@vgp-kranj.si

Vodja gradbišča

Sehad NIKOČEVIĆ

sehad.nikocevic@vgp-kranj.si