Kontaktni podatki

 

 

icon_widget_image Ponedeljek - petek : 7:00 - 15:00 icon_widget_image VGP d.d. Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj icon_widget_image + (386) 04 201 36 10 - Tajništvo + (386) 04 201 36 20 - Operativa + (386) 04 201 36 16 - Kamnolom in Komerciala + (386) 04 201 36 23 - Projektiva icon_widget_image info@vgp-kranj.si
Image Alt

Vodno gospodarstvo

Storitve

Strokovno izvajamo

Z bogatimi in dolgoletnimi izkušnjami pri izvajanju gradbenotehničnih in biotehničnih del na področju urejanja voda smo pridobili zaupanje širše in strokovne javnosti. Naša osrednja dejavnost je usmerjena v urejanje nižinskih vodotokov, hudournikov in stoječih voda na območju zgornje Save in širše. Z lastnim razvojem številnih specialnih pristopov in tehnik gradnje izvajamo vse vrste urejevalnih del ne glede na obseg, težavnost, dostopnost in kompleksnost.
Vrhunsko strokovnost in kakovost izvedenih del dosegamo ob ekološko prilagojeni oziroma sonaravni gradnji v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Dela izvajamo s specializirano mehanizacijo in opremo z izkušenim kadrom.

Klasične in sonaravne regulacije in ureditve vodotokov

Obrežna zavarovanja ter podporne in oporne zidove vseh vrst

Ustalitvene prečne objekte - pragovi, drče, jezbice, pregrade, jezovi, odvzemni objekti

Zaplavne objekte - zaplavne pregrade, lovilne jame in peskolovi

Specialne hudourniške objekte

Izvajamo tudi melioracije, odvodnjavanja, čiščenja nanosov iz strug, prodišč in zaplavnih prostorov, poseke obrežne vegetacije itd