Kontaktni podatki

 

 

icon_widget_image Ponedeljek - petek : 7:00 - 15:00 icon_widget_image VGP d.d. Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj icon_widget_image + (386) 04 201 36 10 - Tajništvo + (386) 04 201 36 20 - Operativa + (386) 04 201 36 16 - Kamnolom in Komerciala + (386) 04 201 36 23 - Projektiva icon_widget_image info@vgp-kranj.si
Image Alt

Projektiranje

Storitve
Izdelujemo

Vse vrste projektne dokumentacije

Zagotavljamo izdelavo celotne projektne dokumentacije za vodarska dela in ostale nizke gradnje, ki jih samostojno tudi izvajamo. Posebej pa smo specializirani za pripravo projektov s področja urejanja hudournikov kot tudi nižinskih vodotokov, sanacije zemeljskih plazov in erozijske problematike. Za navedena področja izdelujemo tudi študije, idejne zasnove, idejne projekte, izvajamo kartiranja in popise stanja, kjer sodelujemo s priznanimi ustanovami in inštituti (FGG, GIAM, GeoZS itd.). Naša strokovnost je tudi izdelava opozorilnih kart poplavne in erozijske nevarnosti za posamezna povodja, občine ali druga obravnavana območja.

Projekte IP, DGD, PZI in PID

s področja urejanja voda in saniranja plazov

Hidrološko-hidravlične študije poplavne in erozijske nevarnosti

ki so potrebne za gradbeno dovoljenje na poplavno ogroženih območjih

Študije, elaborate, strokovne podlage, idejne zasnove, strokovna mnenja in kartiranja, popise stanja

s področja vodarske in erozijske problematike

Opozorilne karte poplavne in erozijske nevarnosti

Poslovnike za obratovanje in vzdrževanje malih hidroelektrarn

Izdelava GIS aplikacij iz vodarske in erozijske tematike

Topografsko inženirska geodezija (klasična in GPS izmera)